Canada Filipino Health & Medicine News Updates Ontario

Ang birus na mas mataas makahawa kaysa Kobid-19

TORONTO – Noon taon 2018, mga taga Ontario ay nag rehistro nang 835,175 na mayroon mahigit na isa ang pag aari nang tirahan ayon sa statistik Kanada. Noon Hulyo 2020, tayo ay katatapos palang nang unang dagsa nang Kobid. At ang CTV ay nag ulat na “Katteges ari arian pambenta ay nag taassan sa dahilan ang mga Kanadiano ay nag tratrabaho sa mga liblib na lugar.” 

Noon Abril 2021, ang Globe and Mail nag ulat na sa Toronto, 1 sa 5 may ari nang bahay ay lumalabas na mayroon dalawa o mahigit pa nang bahay. Mahirap masabi kung ilan ang mga pumupunta sa kanilang kattege nitong tag init, sapagkat walang datos para sa publiko. Hindi ako sigurado kung ang kapulisan pang daan ay may bilang sa kanilang maga kamera nang maga sasakyan sa langsanan. Ang maga impormasion na ito ay hindi mo makikita o malalaman sa enternet. Kung mayroon man, ito’y magagamit para maging madalang ang kilos at galaw nang publiko para makamit ang katahimikan sa kanilang maga tinuturing pribadong paraiso sa norte.

Noon 2 Hunio 2021, nag ulat na ang kaparusahan sa pag labag nang “Reopening Ontario Act” ay ang maga sumusunod, pinakamababa $750. sa bawat ka tao; $1,000. pinakamababa sa maga hindi sumunod sa kautusan, $10,000 sa mag magkaroon nang paparti; $100,000. pinakamalaki + 1 taon sa bilibid. Ganon pa man ang maga taga Ontario ay patuloy pa rin nang sarili nilang buhay sa pagtugo sa norte kanilang pag aari sa maga katteges. Ito’y bahagi nang demokkrasiang bayan, pero para malinaw, ang batas ay nag sasabi na maari lang na mag tagal sa katteges nang 24 oras.
 
Kahit na itinuturin natin na ang maga katteges ay pribadong paraiso nitong pandemik, mayroon parin ibang paganib na nagigibabaw-Hanteras. Sa dahilan na lahat ay abala sa pag iisip sa Kobid 19, at kaalaman na ito lang ang uri nang birus, mayroon isang uri na lumalabas. Noon 7 nang Junio 2021 ang unang kaso nang tao na nagkaroon nang Sin Nombre Hantavirus ay na ulat sa Michigan. Hantavirus sa totoo lang ay matagalan nang kilala noon pang Mayo 1993 noon unang pumutok ito sa kanluran nang USA. 
 
Ano ang Hantavirus? Hantavirus ay nang gagaling sa ehi, sa dumi, at laway nang maga rodents. Ito’y dapat epagamba nang maga may ari nang bahay, sapagkat ito ay nang gagaling sa kontaminated na alikabok na hindi nagagalaw sa katagalan nang tag lamig. Ito’y ay tumataas sa hagin kapag binuksan ang maga kotteges matapos ang matagalan na sarado matapos ang tag lamig. Sa pagbukas mo nang kabinit ang alikabok na kontaminated nang maga dumi nang daga ay pumupunta sa mukha mo. Ang sintomas ay lumalabas sa 1 o 8 lingo sa pamamagitan nang lagnat, sakit nang tiyan, pag susuka, diayariya, ubo, at pag puno nang tubi ang baga. Ano sa hula mo? Kabang ang Kobid-19 ay mayroon kaso mataas makamatay mula 0.01% hangang 19.6%, Hantavirus raysio 35-50%! Higit sa lahat, ito’y hindi sakit nang matatanda, ang edad na 37 gulang ay madaling tamaan.
 
Sa susunod na maramdaman mo ang pag nanais na pumunta sa kottege, gumamit ka nang guwantes, para disinpektahan ang kapaligiran, pahaginnan ang kapaligiran at umiwas sa alikabok. Kung makakita ka nang daga, karaniwang lang ang matakot.

Image by Dorota Wrońska from Pixabay

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”