Education Matters Farsi Podcasts & Videos

سازش پراید در مدارس کاتولیک هالتون: بدون پرچم ، برنامه های بیشتر

 ——————————————————————-

هیچ پرچم رنگین کمان پراید در مدارس کاتولیک منطقه هالتون برافراشته نخواهد شد. این تصمیم در جلسه فوق‌العاده نشست مسولان  اموزش و پرورش منطقه هالتون با تاکید بر منع  برافراشتن پرچم پراید در مدارس کاتولیک منطقه گرفته شد. حمایت از جامعه ایی با فرهنگ و  تفکرات متنوع در ماه جون در مدارس کاتولیک منطقه، سرلوحه این حرکت بوده است که دبیر آموزش و پرورش و دبیر هیئت مدیره منطقه Pat Daly ، در جلسه  اداره آموزش و پرورش ،خواهان برافراشتن پرچم پراید در ماه جوون  در مدارس منطقه شده بود. نماینده شهر برلینگتون Brenda Agnew  در پیشنهاد خود که در ۶ اپریل عرضه کرده بود درخواست فعالیتهای بیشتری در حوزه حمایت از ارزشها و تفکرات گروهای مختلف اجتماعی کرده بود. بخصوص در مورد ایجاد فضای امن برای ارائه پوسترهای گروههای مختلف فکری. با انجام این  اقدامات دانش آموزان 2LGBTQ مورد حمایت قرار خواهند گرفت. 

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”