Canada Covid-19 Updates Filipino News Updates Opinion Toronto World News

Kobid 19 – Tatlong Taon pag susulit nang iba ibang bagay.

TORONTO – Taon 2020-2023, ang mundo ay parang naging tulad nang sasakyan na roler koster na bumalidtad. Lahat nang huspital, pahim-papawid, ekonomia, institusion at iba iba pa. Lumabas na walang bayan sa mundo nakahanda at alam kung papaano masugpo ang pandemia. 

Kahit anong ilabas nang WHO na sundin upang maging ligtas sa Kobid mabilis ang pagkalat nito at maraming namamatay. Parang hindi pa sapat ang pandemia, Sumabay pa ang sari sari di tunay na balita, ang maga laban sa baksine, at konspirasi haka haka. Nang lumabas ang paguntra baksine na may iba ibang pagalan at iba iba rin ang lakas or bisa nito. Ang mayayaman na bayan, libre binigyan ang kanilang mga mamayan. Samantalang ang mahihirap na bansa, ang baksine ay napakamahal at mahirap mahanap at makuha.

Sa gustu kong man mag ulat nang mabubuting bagay na may kabutihan aral, dumarating ang oras na kahit masama, kailagan ito ay iyon sabihin sa dahilan, ito’y nangyayari. Ang maga ibang bansa, ang Kobid ay ginagamit sa pamumulitika. Maaring ito’y hindi sinasadya o sa dahilan walang kaalaman. Sa mahihirap na bayan, kadalasan, pandemia ay naging isang dahilan nang korapsion. Ang pag bebenta nang libreng baksine na bigay nang maga mayaman bansa. Ang pag papatong na mataas na pressio sa pag kabili na mura. Marami ang pinabayaan mapaso sa araw ang baksine at ito’y tinatapon na lamang. Ilan beses naghigpit sa mga pag utos, katulad nang kumpletong pag sasara nang buong siyudad, o bansa. Dito sa Toronto, tatlong beses ang pag sasara nang lahat nang bagay na negosyo. Nang maramdaman na ito’y hindi mabuti para sa ekonomia, at maraming ang nag rereklamo, ito’y tinigil. Dito naman ang pag taas nang hawahan nang Kobid. Parang wala nang tama at hindi na alam kong ano ang gagawin.

Maraming negosyo na tuluyan nang nag sara. Isa sa lumaki negosyo ay ang pag hahatig nang maga pagkain. Subalit makikita mo ang pag taas nang halaga nang iniorder mo na pinatong ang presyo nang pag hahatid sa kustomer. Hindi lang ang pag taas nang halaga, kundi sa pag bawas at pag liit nang iyong binili. Ang hindi maintidihan nang maga tao na hindi nag papahatid, ganon din ang halaga nang kanilang binabayad. Parang nag mamadaling ang maga restorante na bawiin nila ang pag ka walang kita nila nang ito’y pinasara. Parang kaalaman mo sila ay may lisensia upang mag taas nang pressio.

Samantala ang gobbiyerno ay parang bulag na walang nakikita. At ang katuwiran ay parang, bilin mo kung gusto mo, at kung ayaw mo, huwag mong bihin. Ang maga nag hahatid nang pag kain maga bisikleta, o ebike ay naging mapaganib ang atin kalsada at sydwoke na madalas nilang ginagamit.

Ang maga malaking tindahan na pamilihan na dati rati na may anim o walong pintuan, nang nag umpisa and Kobid, ginawa na lang dalawa o apat ang bukas. Isang papasok, isang papa labas. Kahit gano kalayo ang bawa’t isa. Hirap ang tao may edad lalo na ang maga mayroon kapinsalaan. Katuwiran dahil sa Kobid. Inalis din ang maga upuan na ginagamit nang maga kasamahan nag iintay, sa kasama nilang namimili. Ang katuwiran, dahil sa Kobid hindi puwedeng umupo at maghintay. Ang ibang lugar, umabot na pati ang maga resrom ay sinasara at ang dahilan Kobid. Ang tao, naiintindihan ang pag iigat na nag bibigay nang distansia. Ang ibang istabilamento ay sumobra at naging sagad sa dulo upang makatipid tinatangal ang maga nag lilinis nito at sinasara nalang. Parang katulad nang maga restorante, na binawasan ang sukat nang isang ulam at sabay taas pa sa presio. Dalawang bagay sa isang aksion para lang kumita. Nag mamadali bawein ang maga na walang kita nila sa pag sasarado dahil sa kautusan sa Kobid. Pinalalabas na ang lahat ay parang katulad nang dati rati. Ang iba naman tinatangap na ito na ang tunay na bagong pamumuhay. Na hindi tanggap nang karamihan kung ano ang ibig sabihin nito. Sa maga ibang okassion, katulad nang maga pag pupulong at sama sama sa maga malalaking kombensio, pinalitan nila ito nang birtual suum. Dati rati parang itong pang matataas at exlusibong tao. Nang mag ka Kobid, ito’y binuksan para sa lahatan upang dumami ang dumalo sa suum. At kapag ikaw ay dumalo, parang pampadami ka lang at hindi matawad at walang pag kakataon upang sabihin ang iyong kalooban.

Bakit nagkaroon nang Kobid at kaylan ito matatapos? Sa grupo nang maga rehilion, ito’y pangising sa dami na nang kasamaan gawain sa mundo. Kailan matatapos ang Kobid? Sa maga taong negatibo, ito’y hindi na matatapos at ito’y mananatiling na lang. Ang tao ay madaling makalimot na ang lahat ay may katapusan, kahit buhay nang tao ay nag tatapos.

In the pic above, Ricky Castellvi on his gathering news

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”