Filipino Opinion

Maari ba tayong magkasakit? (Na hindi Kobid)

John Smith ay hindi mabuti ang pakiramdam. Nagising siya ngayon umaga masakit ang ulo. Pakiramdam niya pagud na pagud. Masakit ang likod at buong katawan. Siguro mataas ang prision niya. Marahil dahil hindi siya nakakapag exsersize sa jim nang mahigit isang taon na. Masakit ang lalamunan niya at may sipon siya. Nag luluha ang mga mata niya. Marahil dahil sa umushbong na ang bulaklak nang shery. Di niyo ba narinig na maari tayong maheart attak pag sapit nang pag palit nang oras? I spring na nga pala. Maari iyon Ang dahilan.

 

Sa 13 sintomas nang Kobid na sabi nang WHO, anim ay mayroon si Mr Smith. Mag karoon ka lang nang isang sintomas ay malaking hindi kanaisnais katulad na kikita natin sa mga bata na mayroon lang nang sipon hindi na pinapapasok sa paaralan. Ano ang dapat gawin? Ang gobberno nang Ontario ay nag utos na mamalagi sa bahay (sa 22 iba ibang lenguahe) Siguro kailagan tumawag siya sa pinag tratrabahuan niya. Si Mr Smith ay tinawagan at kinausap ang pinag lilinkuran niya sa telefono. Tanong sa kanniya may kobid ka ba? Siguro mabuti mag patigin ka kung mayroon ka. Hindi komportable si Mr Smith na pumila na baka ang mga kasabay ay may sakit na, para mag patigin ko mayroon siya. Ang huspital ay ang pinaka huling lugar para puntahan ngayon. Ang amo niya ay pinupursigi siya na mag patigin. Si Mr Smith ayon sa batas ay dapat mag pakita nang sulat na sinasabing nag patigin siya at ang resulta ay nag sasabing wala siyang Kobid.

 

Siguradong ang unang riaksion ni John Smith wala akong dapat ipakita sa inyo. Mayroon akong karapatan. Base sa “Infectious Disease Emergency Leave” kautusan sa panahon Marso 1, 2020 hangang Julio 3, 2021 na nag sasaad na hindi kailagan mag pakita nang ano man sertipiko ang trahabador sa kanyang pinag tratrabahuan na galin sa duktor o nars. Iyan nakuha mo na. Naka sulat sa dingding. At sa mga malalaking letra. Pero si Mr Smith ay nag kulang na basahin ang lahat. Na nag sasaad na ang mga pinapag trabahuan ay maaring mag hanap na sapat na katibayan sa pang yayari na nag papatunay… Katunayan ay mayroon iba ibang uri, katulad na papel na sinasabi na ang trahabador ay galing sa huspital, papel na nag sasabi na ang trabahador ay kailagan mapagisang lumayo, papel na kopya sa kalusugan pang publiko kung kailan siya nag kunsulta. Kopia nang pag utos kung hangan ang trabahador na kailagan mapag isa sa ilalim nang pag uutos seksion 22 o seksion 35 nang Kalusugan pang proteksion at pang unsad sa aksion. Sa ano mang kalagayan Mr Smith kei gusto niya o hindi dapat mag sabi kung ano ang kinalabasan nang pag kunsulta sa Kobid 19 niya. Ito’y parang minamaliit ang kautusan orihinal nang Employment Standards Aksion 2000 na nag sasaad: ang pinag tratrabahuan ay maari lamang mag tanong sa mga sumusunod na katanugan. Katagalan nang panahon o hangang kailan puwedeng makabalik, ang araw na ang trahabador ay nakita nang isang kalusugan opissial, at sinasabi na ang trabahador ay na eksamin nang isang kalusugan pang publiko na nag bigay nang papel na katibayan, Ang pinag tratrabahuan ay hindi maaring mag tanong kung ano ang maga kinalabasan nang pag susuri, pang gagamot sa trabahador, o katayuan at kalagayan nang emplado.

 

Sabihin natin na si Mr Smith ay nag positibo. Lahat nang mga kasamaan niya ay kailagan mag patigin din. Ang lugar na pinag tratrabahuan niya ay kailagan mag sara ayon sa kautusan nang kalusugan pang publiko. Ang kompania ay mawawalan nang pera. Maraming pera. Ang maga trahabador ay dapat lang na alam iyon. Makalipas ang isang buwan, na ang lahat ay balik na sa dating buhay. Si Mr Smith ay mabuti naman sa dahilan na hindi nababakas sa kanya kung ano pa man sa kanya. Pero ang usapusapan at haka haka sa mga kuwento kung sino ang pinagsimulaan kung sino ang may kasalanan kung bakit nag sara ang kompania nila. Lahat sila ay nawalan nang trabaho nang isang buwan. Walang bayad. At wala sino man na magagawa sa dahilan na ayon sa Employment Standard Act 2020 hindi dapat mag bayad ang sino man kompania sa mga trahabador nang pag alis. Sa katotohanan lang kahit na ang maga propessional na trabahador nang pang kalusugan publiko ay wala di mata tangap na sahod kapag sila ay hindi pumapasok dahil may sakit, na inilunsad nang maliban at nang isang publiko kalusugan nars at isang dalubhasang medisinang duktor na nag labas nang isang artikulo pinamagatan ” Walang Bayad sa pag kawalaan nang trabaho na dinudulot nang pandemia” Si Mr Smith ay hindi nag iisa sa ganitong kalagayan na dapat niya bang ika tuwa? Parati araw araw pumapasok siya subalit may malaking pinag bago sa kanyang pinag tratrabahuan, sa mga katrabaho niya, sa kanyang amo. Pang kamuhian ay lumalaki nang lumalaki. Si Mr Smith ay dapat masanay sa masamang bakas na dinulot nito.

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”