Filipino Opinion The Environment

Sa atin ipinaubaya ang planetang ito

Sa Pilipinas dalawa klase lang ang panahon; tayo at basa. Ang panahon nang tayo ay nag uumpisa sa Oktubre hangang sa ikatlong lingo nang Mayo samantala ang basa panahon ay nag uumpisa sa ikatlong lingo nang Mayo umuurong hangang sa maaga nang Oktubre.

 

Lumaki ako na parating ganitong ang panahon kung dumating na parating exakto. Nakakainis ang panahon nang iskuwela noon nag aaral ako ay nag uumpisa sa buwan nang Junio kadalasan na nakikita ko na basssng basa ang bago kong damit pang iskuwela mula ulo hangang paa ko hangang Oktubre na pa hintu na ang ulat. At ang kawawa kong mga magulang ay na pipilitan kumuha sa kanilang kunting naiipon para ibili ako nang bagong sapatos sa dahilan na ang dati kong sapatos ay naluma na dahil parating basa. Sa mahigit na 40 taon akong na wala sa luma kong bayan, ang panahon doon ay nag bago. Sa panini wala nang mga Filipino ang dahilan nang pag babago ay nag simula noon 1991 nang pumutok ang bulkan Pinatubo na sa kanilang paniwala na ito ang dahilan sa madalas na pag init parating ang bagong milenia. Ngunit hindi lang iyon sapagkat dumating din ang higanteng bagyo noon 2013 na si Haiyan na kinilala sa pagalan na Yolanda sa Pilipinas. Ang pag higi nang tulong sa iba ibang grupo para mapalaki at maparami ang pera na isa ito sa dahilan kinamatay nang actor sa Fast and Furious na si Paul Walker sa California noon parehon tao na iyon. Itong mga taon ngayon ang Pilipinas ay madalas mag maroon nang bagyo sa buwan nang Disyembre sa lingon na kapaskohan na bibihira mangyari noon panahon na nanduon pa ako. Sa katotohan na pag may bagyo kasunood nito ang baha. Ang kapaligiran nang Maynila ay mababa kaysa sa tubig dagat at pag hinto nang ulan siya naman ang taas nang tubig baha sa dahilan masmatas ang tubig dagat. Simple gravity. Sa I nang iba ito ang natural sa kaligasan. Maari. Ang Pilipinas ay binubuo nang maraming isla na pinapaligiran nang tubig. Hindi ko maialis na ang dahilan pag lalaro ay ang klema na nag bago sa dahilan mga sakunang natural na katestropik sa luma kong bayan na dinadanas.

 

Noon nag migrante ako sa Kanada at tumita sa Toronto tan dang Ganda ko pa na itong siyudad na ito ay sobrang lamig. Nag ipon ako nang makakapal na mainit na damit, at kung mag lackadaisical ako mayroon akong portabol sa aking mga ka ay para pang painit. Ngayon pag tag lamig, may shot pa rin na makapal pang painit na damit, pero hindi na ako nang susuot nang botas na sapatos na pinalitan ko nang gomang Niki pang takbo. Mahirap pag isipin pero iyan na iyan. Hindi na kasing lamig noon bagong dating ako na nanirahan o noon nakaraan dekada bago mag milimnia. Mayroon bang kinalaman ang pag bago sa klema sa panahon sa pag init sa Kanada? Walang Duda.

 

Itong nakalipas na lingo ang Amerika ay nag imbita nang 40 na mga liberator nang iba ibang bansa na mag usap usap birtuwal tungkol sa pang mundong klima kaguluhan. Si prisident Biden ay nag pahayag na sila ay komitted na mag bawat nang kanilang berdeng bahay na bumubuga nang gas 50-52% sa 2030. Iyon ay 9 na tao na lang mula ngayon. Ang Russo at Tsina prisidente ay kasama. Kasama din ang ministry nang Brazil na nag sasaad na sila ay gustong pansinin ang pag kalbo sa kagubatan at pagbuga nang karbon sa bayan nila kung mayroon pera para dito. Ang Uropang Kommissioner presidente ay nag talaga nang panahon para gawin ang Uropa klima newtral sa taon 2050. Si Pope Francis nakiusap sa mundo “na alagaan ang biodiversity at kaligasan sa bidio mensahe sa araw nang mundo na bahagi nang una sa dalawa araw na na pamumuno nang US sa pag palit nang klima. Itong Abril na pag pupulong ay bahagi nang 2021 United Nation pag Palit Klima pang Pulong na Gagarin sa lugar nang Glasgow sa panahon nang Nobrembre 1st-12th 2022. Mag sa salita sa samite ay ang UN Secretary na si Antonio Guterres. Sabi niya na “tayo ay nasa dulo na nang abyss” dagdag pa niya ang Mother Nature ay nag papakita nang sarili sa matupok na temperatura, pag taas nang tubig dagat, higanteng bagyo at walang katapusan sunog sa kabundukan.

 

Ang sanlibutan tao ay binigyan nang tungkulin para alagaan ang magandang planets. Ikatlong iyon at ako at bawat nila Lang sa mundong ito. At tayo ay na tatalo sa simpleng Gawain.

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”