Canada Filipino Opinion Politics

Sensus

Itong artikulong ito ay tungkol sa numero, ganyan talaga ang sensus – numero. Ang pinaka mahalaga ay ang pag uusap sa numero na buhay nang tao ang naapektohan. Handa ka hawakan ang katawan mo dahil ang artikulong ito ay puro numero.

Oras na nang sensus sa Kanada. Pina alaala tayo nito halos araw araw sa adberstisiment sa telebission at sosial midya tulad sa pacebok. Ginawa ko ang akin sa linia nang araw na makuha ko ang maga tanong. Hindi katulad nang sensus noon 2016 na hindi binabanggit ang rehilion na hindi tinanong, subalit ngayon maga tanong ay lumabas ang maga katanugan sa bagay na ito.

Sensus sa Kanada ay ginagawa kada limang taon para malaman ang kalagayan nang maga sektor upang malaman kung papano hahatiin sa iba ibang lugar nang bayan ang pag plano kalusugan pangigat, edukasion, at maga sasakyan pagagailagan nang ba’t isang probinsia at territorial. At saka kung papano hahatiin ang pera malaman kung ilan mieymbro nang parliamento ang kailagan sa 10 probinsia at tatlong teritorio. Mayroon mahigit 38 milyones na tao dito sa Kanada ulat noong 2020, 14.7 milyones dito lang sa Ontario samantalang 6.2 ay naninirahan sa kapitolyo siyudad nang Toronto. Sa maga namatay na 24.920 dahil sa pandemia na patuloy pa rin, Kanada ay mag ulat na bagyan mababa ang numero nang popolasion ngayon taon na ito.

Ang luma kong bayan, Republika nang Pilipinas na mas kilala sa pagalan nang Pilipinas ay parating ginagawa ang sensus bawat limang taon mula noong 1970. Ang kahulihan ay noon 2020 at nag registro nang 109,581,078 na maga tao. Pandemiang maga na matay 18,821 at patuloy ang bilang. Ang Pilipinas ay 99.96% na sukat katulad nang Italy na mayroon 64.2 milyones na tao. Subalit ang maga namatay sa Italy nang dahil sa pandemia ay katakot takot-124,000 kumpara sa Pilipinas Kobid na biktima. Tragikally ang Italy ay naging pinaka sentro nang birus sa Europe noong unang dagsa. Ako’y nag umpisang maniwala na sa mainit na bayan katulad nang Pilipinas ang birus ay hindi masyado malala kumalat, pero ang nangyari sa India na kasing init din nang Pilipinas ang maga kasalukuyan namamatay sa pagalawang dagsa ay umaabot 262,000 sa ngayon. Ang India ay mayroon population na mahigit sa 1.366 bilyones na halos kapareho nang China na 1.398 bilyones parehon ulat ay kuha noon 2019. Dapat kuhanin uli nitong taon na ito subalit dahil sa maga namamatay dahil sa kobid ay patuloy pa rin, sabi nang Indiatvnews.com na sa susunod na taon na lang kukunin tuloy hangang 2023.

US ay binibilang nila ang maga tao nila bawat sampung taon. Kilala sa pagalan na Decennial US Census o. Population at Housing Census, binibilang lahat nang tao sa bansa at nang huling ginawa ito ay noon Abril 2020. At ang huling bilang nang kanilang population ay 332,680,263. Ang numero nakukuha kada dekada ay nag bibigay kung Ilan upuuan sa bahay nang representado sa kapitolio na ang maga mamahalang mamigay nang maga pondo sa maga bawat komunidad. Sa kanyang 26 nang Abril 2021 na nilathala sa Bookings Education web site William H. Frey ang matumal na paglaki na 7.4% ang US populasion mula noong 1790 pero medyo tumaas ang numero noong 1930 na mayroon tinatawag na Great Depression. Kabang tumatanda ang populasio ang artikulong ay binabanggit ito’y unti uniting nadaragdagan dahil sa imiggrasion para hindi tuluyan bumagsak nang pababa.

Sa kanyang artikulo sa New York Times petsa 11 Mayo 2021 “China-‘Long Term Time Bomb’ Falling Stunt Population Growth”, Sui-Lee Wee pinag usapan ang resulta nang 2020 China Census na nasa 1.41 biliones na risidente. Napansin niya ang bagal nang galaw nang populasion mula noong 2010 na huling bilang nang China na-72 milyones ang lapit na dagdag noon huling bilang nang 1953 nang Communist Party ay nag umpisang bilangin ang maga tao nila. Maliban doon na puna niya na 12 milyones lang ang maga baybis na pinaganak noon 2020 pang apat na taon na sunod sunod ang pag bagal at pag bagsak. Sa ulat na numeron ito lumalabas ang China kinabukasan bilang makapag tungali na isa sa naguguna sa mundo ay may malaking hamon. Hindi kayla sa lahat na ang kalikasan nang China ay ang kanilang maga trahabador. Beijing ay napipilitan tignan uli ang kanilang pamamalakad tungkol sa kanilang populasion na nag umpisa sa isang bata sa isang pamilya na naging dalawa bawat pamilya. Ngayon tumatanda ang populasion at bumaba ang maga nagaganak kailagan nang bagong paraan. Mayroon nga nag umpisa na gumamit nang maga robot sa maga paktoria.  Itong dekada nang 21st ang China ay nag umpisang ausin at paganahin ang pamumuhay sa loob nang bayan nila. Mas maraming binatang lalaki ngayon kaysa sa maga babae na handang tumulong para maparami ang populasion kaysa dati. Hindi ko man gustong banggitin na ang China ay siyang dapat sisihin sa sariling pag kakamali katulad nang pangyayari sa pag kuha nang HK pananakot sa Taiwan, sa hindi pag rispeto sa hatol nang Hague sa problema sa South China Sea. Mula noong Marso 2020 ay sunod sunod tangi na ang Kobid ay nag umpisa sa Wuhan. Pagiging tapat ay malaking kasinugaligan ang pinakikita nila katulad nang usapin sa Uyghurs ay nagiging malagkit na tinik nila sa maga ibang bayan nang mundo. Ito’y nakakabahalang pag masdan sa midya na lumalabas ang katotohanan. Malaking pagagambala kong pag masdan ang nangyayari sa West Philippine Sea na pinanunuod ko sa YouTube na may pinamagatan Defending Philippine Sovereignty Rights sa Philippine West Sea. Sa kasalukuyan ito ay napanood nang 545,000 beses na pinalabas. Akoy isang Kanadian na pinaganak at may dugong Filipino.

Isang bagay ang katotohanan kalalabasan nito sensus na Ito na ang maga numero ay bababa lahat dahil sa maga namatay sa pandemia. Sa ngayon lahat ay madulas pa at walang kasiguruhan parami pa sa maga bayan na katulad nang India at Brazil. Kahit na Ontario ay nasa mahigpit pang pag babawal at pag sasarado at mamalagi sa bahay na pinahaba pa hangang 2 nang Junio. Bayan katulad nang Kanada, US na matindi ang tama noong unang bugso, ang Pilipinas na walang tigil sa ikot parang karosel, at ang China na siguradong mag uulat na bagsak ang kanilang populasion sensus. Sa araw na ito ang maga inulat na maga namatay ay ang maga sumusunod, USA 584, 784, Italy 124,000, Canada 24,920, China 4,636, Philippines 18,821, India 262,000. Mapapansin mo na ang China ay ang pinaka kaunti ang maga namatay pero pinakamalaking bagsak nang populasion.

Pag itong pandemia Ito’y naging opissial ang pinaka minimithi ko sa buhay ay personal kampania na makalagpas mabuhay. Malapit na ako sa akin pinapag laban. Sa ngayon ay malapit na ako sa akin pagalawang bakuna na Pyzer.

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”