News Updates Opinion

Tindahan Bilihin

Noon Pebrero 2020 Ang pamimili ay biglang nag bago ang takbo na dati rati ang damit at kasangkapan pang bahay naging, toylet papel, papel tuwalya, pang linis na tubig, babee na pang punas, kamay pang linis at pag kain nasa lata nang maging oppissial na may pandemia.

Ang pag iipon at pag bili ay naging madalas. Ang pasemano lalagyan nang delatang pag kain sa tindahan ay halos walang laman, kakulagan nang mga pang disinpek ay kitang kita. At ang kamay pang sanitise ay naging primera. Walang alkohol kahit saan ka humanap. Pangprotekta pang sarili para pang gamit ay madalang laluna ang maskara. Ang presio nang bilihin ay parang isang yoyo, taas baba na para sa iba ito ay pag sa samantala, ang hindi nils alam ay ito ay sa dahilan sa damit nang kung ilan ang mga nandiyan at sa dami nang nagagailangan.

Sa malalaking pamilihan may nakasulat na kung ilan lang ang maari mong bilhin na pang  disinpek. Katulad din ito sa mga pag kain na nasa lata. Ang malalaking pamilihan ay nag lagay nang mga sulatin na debit o kredit lang ang mga kahera at iisa lang ang tumatanggap nang pera pang bayad. Ang unang oras pag bukas nang pamilihan ay para lang sa mga may edad. Anak nang may edad na sinasamahan ang ina ay sinasabihan na sa susunog siya na lang ang mamili para sa ina. Hindi naman maarin makipagtalo na ang ina ay siyang nag luluto na siya lang ang nakaka alam kung ano ang bibilhin kapalit kung wala ang isang bagay. Sa sumusunod na pamimili nang may edad, ang kasamang bata ay kailagang hangang pinto lang para hintayin ang inang may edad para itulak ang kariton lalagyan nang mga pinamili.

Ang mga malalamig na lalagyan nang mga karne ay punong puno na iba ibang karne, pitsa, pag kain na nasa plato para iinit na lang, malamig na matigas na gulay. Ang mga kabineteng lalagyan nang mga delata ay punong puno, nang peanut butter, Mac and cheese, pasta at sarza. Sa madaling salita, maraming naiipon bawat bahay na pag hinto nang bilihan marami pa rin natitira na Ito ay na pupunta sa pang karaniwang silid sama sama laan para sa lahat kunin kung sino ang may kaylagan. Itoy isang pag bibigay sa isa’t isa bilang tulongan sa oras nang pandemia.

Kalahatin taon noon nakalipas may isang ulat sa London Englatera na maraming basura sa mga dinadaan nito na nag bara bara karamihan ay pampunas na tinatapon. Mga medisinang gamit na maskara na tinatapon ay naging malaking problema sa kalikasan at mga galing hayup. Katulad nang mga plastik naistro na nababara sa bibig nang mga hayup, tali nang maskara nakapaikot sa mga tuka nang ibon o nakapaikot sa leeg at bibig. Ang buong mundo ay hinaharap at nilalabanan ang mapaganib na pandemia, ito ay nakakagawa nang mabigat na pinsala sa kaligasang na huling malakas natin dipensa sa kabuhayan nitong atin daigdig.

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”