مادران واقعا چگونه دوست دارند روز مادر را سپری کنند.

Priscilla Pajdo – Video: Maryam Sadrolhefazi

در طول تعطیلات آخر هفته، میلیونها نفر در دور دنیا روز مادر را جشن گرفتند. در دومین یکشنبه ماه  می ،در  آمریکای شمالی و بخشی از اروپا و چند کشور دیگر در سراسر دنیا، جشن  سالانه ایی  به جهت تقدیر از مادر بودن برگزار میشود . به طور معمول ، این فرصتی است  برای گرد هم آمدن افراد خانواده، جهت تقدیر از مقام مادرها، مادربزرگها، مادر مادربزرگها، که نقش تربیت و پرورش کودکان را به عهده داشته اند.  (more…)