گزارش کمیسیون LTC مبنی بر سهل‌انگاری عمدی

LTC Commission Report reveals willful negligence

Priscilla Pajdo – Video: Marym Sadrolhefazi

در تاریخ ۳۰ اپریل بازرس مراقبتهای بلند مدت  انتاریو(LTC) ، گزارش نهایی خود را به دولت استانی منتشر کرد. جای تعجب نیست که در این گزارش آمده است که( LTC) مراکز مراقبتهای بلند مدت، محل مناسبی برای شیوع بیماریهای غیر قابل کنترل میباشد. همچنین باز هم جای تعجب نیست که این مراکز فاقد برنامه ریزی مناسب جهت جلوگیری از ابتلای قشر آسیب‌پذیر و همچنین مراقبین آنها  از بیماریهای ویروسی مانند کوید 19 میباشد. این کمیسیون، مسئولیت بررسی دلایل چگونگی شروع و شیوع کوید 19 در این مراکز در انتاریو را به عهده دارد. همچنین آنها مشغول بررسی اقداماتی که جهت پیشگیری از گسترش این ویروس انجام شده است هم میباشند. در این گزارش، توصیه‌هایی جهت بهبود بخشیدن شرایط زندگی ساکنان و کارمندان در این مراکز ارائه کردند. در طی تحقیقات هفت ماهه این کمیسیون ( سپتامبر ۲۰۲۰- مارچ ۲۰۲۱)  آنها نظرات بیش از ۷۰۰ نفر از گروههای مختلف از جمله خانواده‌ها، ساکنین این مراکز، کارمندان، کادر درمانی و دولتی را شنیدند. بر کسی پوشیده نیست که این مراکز سالهاست در انجام وظیفه خود نسبت به ساکنین، کوتاهی کرده‌اند. بر اساس نظرات نویسندگان گزارش ۳۲۲ صفحه‌ایی، دولتمردان انتاریو، سالیان سال به بهبود سیستم این مراکز بی اعتنایی کرده اند. (more…)