Community Filipino Opinion

Toronto Taong Walang Bahay

Taong walang bahay  ay isang masakit na kalagayan na hindi kanais nais para kanino man, ngunit marami ang nahahanton sa bagay na ito at hindi makabagon at hindi makaalis sa pag walang matirahan na tumatagal sa pagiging walang bahay. (more…)