Tag: filipino-canadian

FILIPINO-CANADIAN ON (TCDSB) TORONTO CATHOLIC SCHOOL BOARD.

Once, during a religious seminar I participated in, the issue of Filipino parents sending their children came into focus. I admit, having been involved in the media for most of my Canadian life, this issue never came up in my front burner. I have always regarded it as a given in the Filipino immigrants’ life to send their child or children to a Catholic school. And I assumed that Canadians knew the Catholic background of the Philippines. (more…)

FILIPINO-CANADIAN ON (TCDSB) TORONTO CATHOLIC SCHOOL BOARD.

Isang besses mayroon akong nasalihan na pagpupulong na ang paksa ay tungkol sa mga magulang nang mga “Filipino-Canadian” sa kaugalian na pagpapadala nila sa kanilang mga anak sa paaralan nang pang Katolico. Inaamin ko na sa tagal na panahon ako’y nasa Kanada at sa larangan nang  pagsusulat ni minsan di pumasok sa sarili ko kung bakit o among dahilan. Ang paniniwala ko ay itoy hindi kayla sa Kanada na ang Philipnas ay 95 % katolico at Ito kaunaunah at nagiisa bansa sa Asia. (more…)