Tag: hollywood

Culture Filipino

Hollywood sa Norte

Ang pinakamalaking ilaw na nakakabit sa krane makikita sa siyuda sa gitna nang mataas na paaralan nang Unibersidad ng Toronto. Ang malakas na hangin ay mapapansin mo na halos liparin ang mga  pang samantala tinayo mga bubong para silugan. Marahil Ito lang ang kaguluhan na masasasihan sa isang araw. Halos apat na buwan na tayong sarado sa lahat nang bagay. (more…)

Culture English

Hollywood of the North

The largest spotlight crane in the city is pitched over an institution of higher learning in downtown Toronto.  A gust of wind threatens to upturn the tarpaulin, the tents.  This is the most excitement we are going to get in one day.  For the past four months, we have been in lockdown. (more…)


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”