Filipino Opinion

INTEGRIDAD

Wala namang nakakakita at nakaka-alam. Ligtas na tayo gumawa ng hindi katanggap-tanggap. (more…)