Community Filipino World News

Limang Daan Taon Kristiano sa Pilipinas

Garry Tanuan Trustee TCDSB, Eminence Cardinal Thomas Collins, Orontes V. Castro Philippine Consul General Toronto, Rev. Mark Kolosowski Pontifical Master of Ceremonies, office of the Cardinal.

Papano mong Ipagdiriwang ang limang daan taon istoria na nakaraan sa tatlong kontenent sa panahon nang pandemia? (more…)