Patent? Ang buong mundo ay dapat mabakunahan para matapos itong pandemia

Ang buong mundo ay dapat mabakunahan para matapos itong pandemia. Kung gusto natin mabilis ang datin pamumuhay natin na pinahahalagahan natin at nawala noong 12 Marso 2020, kaylagan tayo nasa pareparehong pahina. (more…)