Filipino Opinion

Ang wastong pakikipag ugnayan at tamang pagagalakay sa maunlad at umaakyat sa mahirap na bayan.

Ang pakikipag ugnayan at tamang pagagalakay ay apat na pananalita na nag bubunguan nitong nakalipas na dekada, at patuloy pa rin. Hindi parepareho ang ibig sabihin, munit halos pareho ang nilalaman at magkakadikit. malapit sa isa’t isa. (more…)