Filipino Opinion

Walang Katumbas na Pagmamahal

Pag napagkausapan ang tungkol sa homosexuality, ang parati kong  sagot ay hindi ako homopobia, marami akong pamangkin lalaki at babae na naging bakla. (more…)