Covid-19 Updates Filipino Opinion

Pangaakit Kobid 19 bakuna

Maakit ka ba nang Kobid 19 bakuna kung hindi ka kumbinsido sa bisa nito, o masamang epekto na binabalita nang midya, o politika panigin kaugnay sa kanila? (more…)