Canada Filipino Opinion Politics

Sensus

Itong artikulong ito ay tungkol sa numero, ganyan talaga ang sensus – numero. Ang pinaka mahalaga ay ang pag uusap sa numero na buhay nang tao ang naapektohan. Handa ka hawakan ang katawan mo dahil ang artikulong ito ay puro numero. (more…)