Filipino Opinion Politics

Sosial Medya

ANO ANG TUNAY NA KULAY MO? Ngayon panahon nang bago teknolohiya  tayo’y linalabas natin ang tunay na kulay natin, hindi lang sa komunidad natin kundi sa buong mundo. Ang atin bibig ay na palitan nang atin mga daliri. Kung ano ang priniprinta natin, at nilalagay sa sosial medya ay nagdudulot nang kapinsalaan sa atin pagkatao. Sinasabi natin na tayo ay tapat at maragal. Pero kung kumilos tayo, kadalasan, kabaligtaran sa atin pagkatao. (more…)