Culture Filipino

Electronic Gadget-Canadian Seniors in 21st Century – Tagalog version

Noon mga huling taon na decada 90, nang pumutok ang dut kom, ang bawa’t tahanan ay nag nasang magkaroon nang pang sariling gamit sa pang lamesang kumputer, na may koneksion sa pang malawakan. Ang Amrikanon na linia ay naging bukang bibig. (more…)