Filipino Opinion

Buhay Dati Bago Pandemia.

Pag natapos na itong pandemia Ito, at lahat ay bumalik na sa dati, bago dumating ang kobid, sa palagay mo ba, walang pag babago sa buhay nang tao? O balik uli sa dating sarili, at dating ugali o dating gawain? Sa Kanada, kobid 19 kasalukuyan mayroon nang mahigit sa 22,000 ang mga namamatay. Sa Amerika mahigit na sa 550,000 ang namatay. (more…)