Author: Ricky Castellvi

Filipino Health & Medicine News Updates World News

50 Taon nang Pandemia

Noon 10 nang Hunio 2021, BBC ay nag ulat na may bagong na diskubre na maka pagpababa sa Dengue impeksion nang 77%. Ang “World Mosquito Programme” sumubok nang experimento kung saan ang lamok na impeksion sa Wolbachia bakteria na kinalabasan nang Dengue birus (DENV). Itong Wolbachia-lace lamok at ang kanilang itlog ay pinakawalan muli sa Yogyakarta siyudad nang Indonesia. Ang “World Mosquito Program” pinagmamalaki inulat na ang pag subok ay nag resulta nang 86% pag bawas nang maga Dengue nauuspital. At sa mundong na mayroon pang kalusugan pag aalaga ang sistema ay wala nang biglang pag bagsak nang sa KOBID-19 pandemia pina baba ang kabuoan pag hihirap sa hospital gumagawa nang malaking kaibahan. (more…)

English Health & Medicine News Updates

The 50-year-old Pandemic

On June 10, 2021, BBC reported that a new discovery reduces the rate of Dengue infections by 77%.  The World Mosquito Programme performed an experiment whereby mosquitoes were infected with the Wolbachia bacteria that outcompeted the Dengue virus (DENV).  These Wolbachia-laced mosquitoes and their eggs were re-released into Yogyakarta city in Indonesia.  The World Mosquito Program proudly reported that this trial results in an 86% reduction in Dengue hospitalizations.  And in a world that has health care systems non the verge of collapse from the COVID-19 pandemic, reducing the overall burden on hospitals makes a big difference. (more…)

Canada Community Filipino News Updates World News

Justice of the Peace, Delano Vasquez Europa

Delano Europa ay nakapagtapos nang bilang isang mang ba batas na digree sa San Beda College sa Pilipinas noon 1970. Bago siya magimigrate sa Kanada Delano Europa ay mambabatas nang 13 taon sa Pilipinas. Siya ang munisipio korte husgado. Siya ay kinilalang at binigyan nang plaqueng karagalan bilang isa sa sampung pinakamabilis na mag litis sa buong Pilipinas. Siya ay isang batas na guro nang 17 taon sa St. MaryUnibersidad sa probinsia nang Nueva Viscaya. (more…)

Canada Community English Featured News Updates

Honourable Delano Velasquez Europa – Justice of the Peace

Delano Europa is a graduate of Bachelor of Law degree at San Beda college Philippines in 1970. Before immigrating to Canada Delano Europa is a law practitioner for 13 years in the Philippines. He is a municipal trial Court Judge. He was recognized and awarded a plaque as one of the top ten fastest deciding judge in the Philippines. He is also a law instructor for 17 years at St. Mary’s University in the province of Nueva Vizcaya. (more…)

Filipino Technology World News

Tumingala sa ulap

Noon ika 8 Hunio 2021, ang enternet ay bumagsak. CNN, ang New York Times, ang UK gobbiyerno, Amazon, PayPal, ang Financial Times, Bloomberg News, Reddit, Spotify, Twitch, Verge, kasama ang libo libong iba ibang gobbiyerno, balita, at sosial midya web cites- lahat ay nahulog sa grrd. Ang kanluran hemisphire ay kasalukuyan nasa panaginib lupa at halos lahat tayo ay hindi pa nakakapag umagang kape. Lahat ay nangyari halos bago mag ala 6 nang umaga “EDT.” (more…)

English Featured Technology World News

Head Up in the Clouds (Computing)

On June 8, 2021, the internet broke down. CNN, The New York Times, the UK Government, Amazon, Paypal, the Financial Times, Bloomberg News, Reddit, Spotify, Twitch, Verge, along with thousands of other government, news and social media web sites – all fell off the grid. The western hemisphere was still in dreamland; most of us had not even had our morning coffee yet. It happened just before 6 am EDT. (more…)

Canada Filipino News Updates Politics

Makakatulong ba sa pagasenso ng bayan ang pagtanggal o pagsira ng mga estatua?

Noon isang taon mayroon isang dating cenator at TB komentator na tinanggal nang CNN dahil sa kanyang sinabi “Tayo’y bumuhay nang bayan parang wala…mayroon tayong maga katutubong Amerikano pero…wala masyadong katutubong Amerikano sa Amerikano kultura sa grupo nang maga batang konsebativo nag pulong noon Abril para makinig sa kanyang pananalita tungkol sa maga rehiligion kahalagahan nang Uropian maninirahan sa US. (more…)

Canada English Featured News Updates Politics

“Does Removing or Defacing Statues Heal a Nation with a Dark History?”

Last month, a former US senator and tv commentator, was dismissed by CNN when he said “We birthed a nation from nothing … we have native Americans but … there isn’t much Native American in American culture” to a group of young conservatives gathered in April to hear him speak about the religious values of European settlers in the US.
(more…)

Filipino GTA Nature

Itim na squirrel naging Puti

May isang hayup na inaasahan patay na dahil sa matinding lamig nitong nakaraan na panahon ay natagpuan buhay na buhay pa. Dahil sa dating nang bumubulusok na Kobid 19 pandemia, karahasan nang tag lamig na panahon, pag kukulang nang pag kain, at maga kalaban hayup, ang kanta ni Elton John na “I am still Standing” ay nag balik sa akin kaisipan. Ito’y naging magandang pakiramdam na kuwento na maari natin magamit nitong maga panahon na Ito. (more…)

English GTA Nature

When Black Squirrels Go White

An animal, which should have died over the winter because the odds were against it, was found to be still alive. In defiance of a raging COVID-19 pandemic, an unrelenting winter, food shortage and predators, the Elton John song “I’m Still Standing” comes to mind. This is a feel-good story; we could use more of those these days. (more…)

Business & Economy Canada Filipino News Updates

Ligtas ba ang Canada sa cyber atake ng karne?

 

Noong dikadang 52 BC ang Romanong Emperador na si Julius Ceasar pinutol ang pag agos nang pag kain sa Gauls na barbaro pinamumunuan ni Vercingetorix. Sa pag kontrol sa pagkain siya ay na pahina ang kalaban at na sukol niya ang maga Ito (https://www.britannica.com/event/Battle-of-Alesia-52-BCEhttps://www.warhistoryonline.com/war-articles/battle-for-alesia-gallic-war.html(more…)
Business & Economy Canada English Featured News Updates

“Is Canada’s Meat Supply Safe from Cyber Attacks?” 

In 52 BC, the Roman Emperor Julius Caesar cut off the food supply of the Gauls led by the “barbarian” Vercingetorix.  By controlling the food supply, he was able to weaken and conquer them (https://www.britannica.com/event/Battle-of-Alesia-52-BCEhttps://www.warhistoryonline.com/war-articles/battle-for-alesia-gallic-war.html(more…)
Filipino Health & Medicine Science

TAGYAWA’T

Noong Marso 2020, “Penelope” ay nag karoon nang tagyawat matapos mag trabaho sa gim. At noon lumabas ang pandemia. At sa mahigit na isang taon katulad lahat nang iba siya ay nakaranas nang “maskne” (https://hypebae.com/2021/5/maskne-acne-face-mask-causes-treatments-how-to-prevent-dermatologist-tips-products) – tagyawat lumaganap dahil sa pag susuot nang maskara nang oras hangang matapos. Penelope’s tagyawat ay hindi umalis o kumalat. Matapos ang isang taon na pamumuhay na bahagi noong tambok sa kanyang mukha, Penelope alam niya na mayroon mali. (more…)

English Health & Medicine Science

Is a Blind Pimple really No Biggie?

In March 2020, “Penelope” developed a pimple after working out at the gym.  Then the pandemic hit.  And for over a year like countless others, she would experience “Maskne” (https://hypebae.com/2021/5/maskne-acne-face-mask-causes-treatments-how-to-prevent-dermatologist-tips-products) – acne breakouts from having to wear a face mask for hours on end.  Penelope’s pimple never went away, nor did it ever evolve.  But after a year of living with that bump on her face, Penelope knew there was something wrong. (more…)

Filipino News Updates

Mukha Baybi

Noon isang araw nakarinig ako nang kuwento na hindi maganda. May isang lolo na binisita ang kanyang apo na 18 buwan lang ang idad. Nakatayo siya sa may pintuan at parati siyang naka maskara. Sa sandaling ibinaba niya ang maskara niya sa baba para uminom nang tubig, ang 18 buwan gulang ay umiyak sa takot. Iyon ang unang kita noon baybi sa kanyang lolo na walang maskara. Noong nakaraan na taon, iyon baybi ay nasanay na makakita nang tao na palaging may maskara. (more…)

English News Updates Opinion

“Baby Faces”

 
The other day, I heard a troubling story.  A grandfather went to visit his 18-month-old grandchild.  He stood by the door and wore his mask all throughout.  The minute he brought his mask down to his chin to drink from a glass of water, the 18-month-old cried out in terror.  It was the first time he had seen his grandfather without a mask.  In the past year, the baby had been accustomed to seeing people only with masks on. (more…)
Culture Filipino News Updates

Taon Retirado

Ang manunulat na si Sara Gruen nang “Water Elephant” sinulat “na ang pag dadala nang iyong pan labas na panigin na mayroon ka pang sinasabi ay mahirap pero mahalaga.” Sino ba ang gumawa sasalitang “Ang pagtanda ay regalo” ay maaring mayroon pang ilalabas sa pananalita subalit matanda bata o may edad ay sa sangayon sa akin kapatid sinabi ko na maari mayroon ka pang ilalabas na itinatago pero kadalasan itong katagian ito ay isang monumentong trabaho para sa isang tao. (more…)
Culture English Featured News Updates

At What Age Would You be Retiring?

 
Filipino elderly celebrating her 80th birthday in the Philippines.
 
The author Sara Gruen in “Water for Elephants” wrote, “Keeping up the appearance of having your marbles is hard work, but important”.
 
Whoever coined the phrase “Aging is a gift” may still have all his marbles, so to speak, but any elderly, junior or senior, will agree with me when I say that keeping up appearances to possess these marbles is oftentimes a monumental task for the person.
Filipino News Updates World News

Pag sakay sa eroplano ay mapaganib para sa manunulat

 
 
Himpapawid na pag lipad para gumamit ay malaking pag babago mula noong 9/11. Maga papaalisin na pasahero ay kaylagan dumating sa airport dalawa o tatlong oras bago dumating ang oras nang pag lipad nang kanilang eroplano at dadaan nang tatlong sikkurity tanggal ang sapatos, dadaan sa makina para sa katawan na iskreen, bagahe na pag iskan, pag tatalo get nang imigrasion opisyal bago makapunta sa naka asaia na pintuan na kadalasan ay nasakabila nang parte nang paliparan. Kabang kasalukuyan nasa himpapawid ang huling marinig nang pasahero ay mayroon na posibleng bomba ang eroplano. Ito ang nangyari sa Ryanair noon 23 nang Mayo 2021. (more…)
English Featured News Updates World News

Air Travel Proving Risky for Journalists

 
Air travel since 9/11 has changed. Departing passengers arrive at the airport 2 to 3 hours before their flights, go through an average of 3 security checks, remove their footwear, go through body scans, luggage scans, interviews by the immigration officials, before proceeding to their assigned gates which can be located at the opposite side of the airport. During inflight, the last thing a traveller needs to know is that the plane has a possible bomb in it. This was what happened to Ryanair on May 23rd, 2021. (more…)
Canada English Technology World News

Is Canada’s Electricity Safe from Cyber Attacks?

Who could forget the Northeast Blackout of 2003? Eighteen years ago, on August 14th,
50 million people in Canada and the USA lost power.

In Toronto, I remember hearing stories of students having to walk from their summer jobs down at Queens Quay to Yonge and Finch, 4 hours to get home, uphill. Along the way, variety store owners were offloading buckets of ice cream to these kids for their freezers had broken down.

(more…)

Canada Filipino Technology World News

Koryente nang Kanada

Sino ang makakalimot sa blakout noon 2003. 18 taon nang lumipas noong 14 nang Agosto, 50 milyones na tao nang Kanada at Amerika ay nawalan nang koryente. Sa Toronto natatandaan ko ang maga kuwento nang maga istudiante na maga nag lakad mula sa tag init na trabaho nila sa baba nang Queens Quay Yonge hangang Finch apat na oras nag lakad papauwi pataas. Sa kanilang dinadaan ay mayroon na barieti na tindahan na pinamimigay ang ginds nilang sorbetes na natutunaw na dahil ang maga preserve nila ay tumigil na. (more…)

Canada English Featured Filipino Opinion

Censuses During this Pandemic and China’s Demographic Crisis

This article discusses numbers for this is what census is all about – numbers. More importantly, it discusses how these numbers affect people’s lives. So, brace yourself for this number-filled article.

It’s census time in Canada. We are reminded of this daily through ads on tv and on social media like Facebook. I filled up mine online and sent it on the same day that I received the questionnaire. Unlike the 2016 census wherein religion was not asked, this year’s questionnaire saw the re-appearance of this issue. (more…)

English Filipino Gastronomy Opinion

Gastrodiplomacy

Chicken and pork adobo, photo credit, Lutong Bahay

I’ve been eating adobo ever since I can remember. My adobo is the chicken and pork preparation, cooked exactly as it appears in the photo accompanying this article. It is the national dish of the country I come from and a derivation of the Spanish word adobar, which means to marinate raw food in a stock of vinegar and herbs. This is one legacy of Spain to the Philippines after three and a quarter centuries of colonization. Spanish presence is evident in my old country, not just in foods but also in Filipinos’ names, like mine. (more…)

Filipino Gastronomy Opinion

Pagkain Pang Diplomasia.

Kumakain ako nang adobo simulat mula pa na akin natatandaan. Ang adobo ko ay manok at baboy na pag luluto ay katulad na tulad nitong nasa larawan kasama nitong artikulong. Ito ay ang pambansang pagkain nang bayan na pinanggaligan sa Kastilya salita na “adobar” na ibig sabihin ay ang preskong pagkain ay binabad sa suka at iba ibang mga ispises. Ito’y isang makasaysayan pamana nang Espania sa Pilipinas sa mahigit na tatlong daan taon at bente singko pag papatakbo nang bansa. (more…)

Commentary News Updates

Sine Papano Naepektohan ang Buhay Natin

Nakapanood ka na ba nang sine na naapektohan ang buhay mo na umabot na kailagan
Ibahin mo ang kilos mo o mag ingat na para sa sarili? Oo, mayroon ang “Jaws” ay binibigyan ako nang mag isip dalawang beses bago ako lumagoy sa malalim nang dagat. “Exorcist” na gawa kong mapag isipan ang maga masasamang bagay na nakikita ko ay kadimonyohan. Hindi nasa ko dapat banggitin pero itong pelikulang Ito ay napanood ko noong ang edad ko ay maga bente annos palang ako at na bisita ko uli ang Jaws pero hindi ang Exorcist ay nilayuan ko na. (more…)

English Filipino Opinion Show Biz

Cinema and How It Affects Our Daily Lives

Have you ever watched a movie that affected your life to a point as to alter some of your movements in a cautionary way? I have. “Jaws” made me think twice before heading to the deep part of the ocean. “Exorcist” made me imagine the bad behaviour I witness out there to be demonic. Needless to say, I watched these movies when I was in my early twenties and, though I’ve revisited “Jaws” once, I admit having stayed away from “Exorcist” altogether. (more…)

Filipino Politics

Ligtas ba ang Langis ng Canada sa Siber Atak

Tayo ay pumipila para sa palengke.

Tayo ay kailagan pumila para sa bakuna.

Ang Kanada ay kailagan din pumila para gasolina? Ang atin kaibigan sa atin kanluran ay kailagan pumila hangang limang oras para maka bili Lang nang gasolina. Itoy parang katulad noong ang Arabo ay nag lagay nang pag papaliit nang pag benta nang gasolina noong panahon noon 1973 na siya ang naging dahilan sa mahahambing pila sa maga gasolinahan. Para sa iba ibig sabihin nito ay 125 na sasakyan bawa’t isang oras bago makapag lagay nang gasolina sa kanilang sasakyan. (more…)

Filipino Opinion

Is Canada’s Fuel Safe from Cyber Attacks?

We have had to line up for grocery stores.  https://twitter.com/Faiza_AminTV/status/1248328135780769798  

We have had to line up for vaccines.  https://twitter.com/blogTO/status/1387808919561588747  

Will Canada have to line up for fuel too?  

Our friends south of the border waited a staggering 5 hours to fill up their tanks.  Some even reminisced about the Arab oil embargo of 1973 and how that caused long lineups at the gas pump.  While others estimated that the current panic buying was resulting in an average of 125 cars per hour trying to get their fill.     (more…)

Filipino Opinion

Malade Non-Imaginaire

Ang kulay ko ay nalalagas. Huwag kang mag alala hindi ito Kobid. Hindi naman ako nasa kimo. May maliit na bukol sa mutha ko. Parang tagyawat. Maaring pumasa ito bilang isang tagyawat. Alam ko hindi tagyawat ito dahil mahigit nang isang taon na nandito ito. Kung ako’y mamatay sa pandemia wala akong kilay at puno nang tagyawat ang mukha. Hinahanap morning iyon dati kong mukha na puno nang kilay at walang tagyawat. Pero ganyan talaga ang buhay hindi mo maari ang lahat. (more…)

English Filipino Opinion

Malade Non-Imaginaire

My eyebrows are falling out.  Don’t worry, it’s not COVID.  I’m not on chemo.  There is a tiny lump on my face.  It looks like a pimple.  It could pass for a pimple.  I know it’s not a pimple because it has been there for a year now.  If I die in this pandemic, I’m going to be eyebrow-less, pimple-faced.  I miss the old me, the one that was eyebrow-full, pimple-less.  But in this life, you can’t have it all. (more…)

Filipino Opinion

Hindi Tutoong Damo

Sa isang kilalang at ginagalang na Unibersidad sa masikip na siyudad mayroon maliit na lugar na kulay berdeng damo. Ang maga tao ay dinadaan nang paikop Ito, hinahakbagan, o linalampasan. Kahit Ito’y bakuran para makontrol ang mga nag daraan na tao iniikutan, hinahakbagan, o linalampasan pa rin. (more…)

English Filipino Opinion

Artificial Turf

In a reputable university, in an overcrowded city, there is a small patch of green.  People walk around it, over it, through it.  Even when it got barricaded for crowd control, people still found a way to walk around it, over it, through it.  For the record, it is a soccer field.  Okay, okay, field hockey/lacrosse too. (more…)

Filipino Opinion Technology

Ugnayan Pamamagitan Zoom

Nitong nakalipas nalabing tatlong buwan minarkahan nang di pang karaniwan paraan upang makipag usap sa zoom. Ang mga tao nag tratrabaho sa bahay sa pamamagitan nito na kahit anong bagay ay na pag uusap kung ano ang na ka taas sa kanila. Ang mag aanak,mag kakaibigan pinasukan na rin Ang ganitong paraan para makipag usap sa isat isa. Sa walang katapusan sarado at utos na mamalagi nang bahay, itong pandemia ay binansagan na malungkot. (more…)

English Filipino Opinion Technology

Touching Base through Digital Chat

These past thirteen months have been marked by an unusual way of communicating – Zoom. People have been working from home and resorting to this platform to discuss the status of whatever has been assigned to them. And, families and friends have been accessing the online chat feature of the app to connect with each other. With the never-ending lockdowns or stay-at-home orders, one thing defines this pandemic: loneliness. (more…)

Filipino Opinion

World Press Freedom Day

Malayang araw pang ulat sa mundo ay ipinahayag nang UN General Assenby noon Disiyembre 1993 ay ipinagdiwang 3 nang Mayo nitong taon na Ito. Pinagalanan ang araw sa pagalawa nang istoria. Ito’y “tinawag sa pag tanggap nang kahalagahan at kahulugan na ang impormasion ay para sa kabutihan nang publiko, at pinag aaralan kung papano Ito mapapaunlad para sa paggawa   sa pag kalat at pag tanggap nang laman sa kabutihan nang joarnalist at paunlarin malinaw pagiging matatag na walang iniiwan kahit sino paman.” Washington Post nag pugay sa araw palatandaan para kay Austin Tice sa isang buong pahina pa alala. (more…)

English Filipino Opinion

Information as a Public Good


Full-page ad by Washington Post Press Freedom Partnership highlighting Austin Tice on May 3rd, 2021

World Press Freedom Day, proclaimed by the UN General Assembly in December 1993, was observed on May 3rd this year. This year’s theme is the title of this piece. It serves as “a call to affirm the importance of cherishing information as a public good, and exploring what can be done in the production, distribution and reception of content to strengthen journalism, and to advance transparency and empowerment while leaving no one behind”. The Washington Post marked the day with Austin Tice in its full-page ad. (more…)


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”