Tag: decisiveness

Editorials Filipino

Decisiveness

Hindi ka makapag diside sa isip mo? Maraming bagay na hindi masyado malinaw? Iniisip natin kung ano ang maaring ika bagsak nito. Linalaro ba natin nang mabuti para lidtas o nag babakasali tayo? Sa kobid 19, iniksion, ano nga ba Ito? Mabuti o magaling ba Ito para sa akin? (more…)


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”