Tag: europie?

Czy w Europie nastąpi zmiana układu sił? Czy i kiedy Rosja stworzy strefę buforową?

Wydarzenia takie jak wydalenie dyplomatów rosyjskich z państw Unii Europejskiej – z Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy Estonii, Polski, wycofywanie dyplomatów europejskich z Rosji, nagłe wezwanie ambasadora USA w Rosji na konsultacje z prezydentem Bidenem, niespodziewana i nagła wizyta prezydenta – dyktatora – Białorusi wczoraj w Moskwie, a także zwołanie Rady Federacji Rosji – izby wyższej rosyjskiego parlamentu, którą m.in. zwołuje się przed zatwierdzeniem zmiany granic pomiędzy podmiotami Rosyjskiej Federacji, a także przed podjęciem decyzji o użyciu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami państwa – świadczą, że sytuacja w Europie staje się coraz bardziej napięta. (more…)