Tag: europie?

Polish Politics World News

Czy w Europie nastąpi zmiana układu sił? Czy i kiedy Rosja stworzy strefę buforową?

Wydarzenia takie jak wydalenie dyplomatów rosyjskich z państw Unii Europejskiej – z Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy Estonii, Polski, wycofywanie dyplomatów europejskich z Rosji, nagłe wezwanie ambasadora USA w Rosji na konsultacje z prezydentem Bidenem, niespodziewana i nagła wizyta prezydenta – dyktatora – Białorusi wczoraj w Moskwie, a także zwołanie Rady Federacji Rosji – izby wyższej rosyjskiego parlamentu, którą m.in. zwołuje się przed zatwierdzeniem zmiany granic pomiędzy podmiotami Rosyjskiej Federacji, a także przed podjęciem decyzji o użyciu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami państwa – świadczą, że sytuacja w Europie staje się coraz bardziej napięta. (more…)


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”