Młodzi Polacy emigrują głównie do Niemiec

Liczba emigrujących Polaków w ostatnich latach podwoiła się. Obecnie jest największa od początku rządzącej teraz partii (PiS – Prawo i Sprawiedliwość). W Polsce jest małe bezrobocie, a pomimo tego emigracja z Polski jest bardzo wysoka. (more…)