PILIPINO/TAGALOG ANG AKIN PAGLALAKBAY, MIGRANTE KANADA

Tatlong taon bago ako pumunta sa Kannada, Prime Minister Pierre Trudeau binuksan  ang pintuan nang Kannada para sa mga iba ibang lahi. At pinasimulaan ang mga ugaling laban sa mga ibang lahi at kultura. Itoy nakakuhan nang buong suporta sa kinatawan nang Parlamento. Itoy’ napakalaki ng pagkakataon para sa akin pagpasok sa Kannada.noon 1974. (more…)