Ang Pera Natin sa Bangko ay Protektado Ba?

Napasukan ang atin puwel, (1) napasukan ang atin inprakstraturia, (2) na pasukan ang atin pag kain, (3) sino ang makakapag sabi na hindi nila sinusubukan na pasukin ang atin pera sa bangko at kunin?

Mayroon tatlong paraan para mawala ang atin pera sa bangko. (more…)