Francuz ubiegający się o pobyt stały oblał w Quebecu egzamin z języka francuskiego

Można być Francuzem bądź Brytyjczykiem, Irlandczykiem czy Australijczykiem, a ubiegając się w Kanadzie o pobyt stały można oblać egzamin z języka ojczystego – jednego z dwóch obowiązujących w kraju oficjalnych języków: angielskiego bądź francuskiego. (more…)