Opinion Polish

Bezrobotni, a ich umiejętności w gospodarce popandemicznej

Nadchodzi czas, aby rządy prowincjonalne i federalny zastanowiły się i wprowadziły w życie programy, które umożliwiłyby wykorzystanie bezrobotnych w gospodarce po zakończeniu się pandemii. (more…)