SA ANO MANG PARAAN

Ang katapusan ay binibigyang-katwiran ang mga paraan. Suriin natin kung ano ang ibig sabihin ng kasabihang ito. (more…)