Filipino Opinion

RESPETO

 Kailangan bang maging karapatdapat tayo bago tayo irespeto? O, ibinibigay ang respeto sa lahat (more…)