Community Polish

Calgary, Alberta: Policja weszła do Polskiego Kościoła Ewangelicznego w Calgary podczas nabożeństwa.

Policja próbowała egzekwować przepisy dotyczące ograniczeń w ramach pandemii Covid-19, co jednak było sprzeczne z prawem, gdyż nie posiadała nakazu sądowego. (more…)