Category: Filipino

“Gitna nang Lunsod nang Toronto”

TORONTO – Pinaganak ako at lumaki sa gitna nang lunsod nang Maynila, Pilipinas. Noon lumipat ako dito sa Kanada, may kamaganak ako na nagyaya sa akin na doon ako manirahan sa kanila sa labas nang lunsod nang Toronto. Nag pasalamat ako at tinangihan dahil alam ko na mas madaling mamuhay sa lunsod. Ito’y maging sa Pilipinas o sa ibang lugar nang mundo. Maraming kabutihan naidudlot at kaginhawahan kaysa kahirapan. Sa suidad, ang lahat ay malapit katulad nang simbahan, huspital, tindahan, paaralan at sa iyong pinapasukan trabaho. Noon bago ako sa Kanada, dalawa ang aking pinapasukan trabaho na malapit lapit sa isa’t isa. Nakakapagog, pero kaya naman kasi bata pa ako noon. 

(more…)

Kanada-UK Kasunduan  

Ang Kanada-Uk na kasunduan ay patuloy pa rin, kaya naman maiinom mo pa rin ang paborito mong iskot wisky sa dating halaga na hindi nag babago sapagkat walang dagdag na buwis. Kung wala nang kasunduan na nakalagay, marahil ang bayan natin Kanada ay papatugan nang buwis na nag kakahalagang £17.500. kung mag papadala tayo nang saging sa kanila, katulad nang mag padala nang saging ang Ghana sa kanila. 

(more…)

Kinakailagan at Pagagailagan sa oras nang Pandemia

Noon Marso 2020 nang binigkas ang pandemia nang “World Health Organization” ang tao ay nag bago nang kaugalian sa kanilang pagagailagan. Ang pag pupunta sa maga restauran, pag babakasion sa maga magagandang lugar, panunood nang maga pelikula sa malalaking sinehan ay na hinto. Na iba ang pinupuntahan nang kanilang kinikita sa pag trabaho sa bahay sa panibagon landas sa pag kumpuni nang kanilang bahay, sa pag gawa nang kanilang opisina sa bahay. 

(more…)