Education Matters Featured Podcasts & Videos Turkish

Eğitim Politikalarında Gucu olanin Sozu Geciyor- Peki Bundan Kim fayda sağliyor?

Those with Power in Education Policies Speak – So Who Benefits From This?

Günlük basmakale toplantılarımızda, çalışanlar herhangi bir pozisyona karşı olan argümanlarla ilişkili “erdemleri” kabul etmeden önce sağlıklı dozda şüphecilik gostermeleri teşvik edilmektedir. “Kaynaklar” her zaman “haberlerin kendi versiyonlarını” one surer. Aslında, tercihleri, kendilerinin dışındaki herhangi bir düşünceyi gormezden gelmektir. Bazen biz de onyargili olabiliriz. Bu tür durumlarda bunu kabul etmek lazim. İnsanlar ne zaman ahlakçılıkta olduğu gibi  “kendilerini bayraklarla kusatirlar” o zaman biz de bundan suhphelenmeye baslariz. Ancak biz kapris veya rahatlığın aksine Tüzük ve içtihat hukukunda tanınan yasal süreç ve yükümlülükler, sorumluluk hakkında, konuşmayı tercih ederiz.

Article by the Hon. Joe Volpe – corriere.ca

Read More>>>

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”