Filipino GTA Nature

Itim na squirrel naging Puti

May isang hayup na inaasahan patay na dahil sa matinding lamig nitong nakaraan na panahon ay natagpuan buhay na buhay pa. Dahil sa dating nang bumubulusok na Kobid 19 pandemia, karahasan nang tag lamig na panahon, pag kukulang nang pag kain, at maga kalaban hayup, ang kanta ni Elton John na “I am still Standing” ay nag balik sa akin kaisipan. Ito’y naging magandang pakiramdam na kuwento na maari natin magamit nitong maga panahon na Ito.

Sa isang Toronto parke na hindi na natin babangitin Ang pagalan upang maiiwasan ang maga nag titwet nang maga instagram na tagasunod, may isang squirel na itim na naging puti. Isang magandang istoria kung bakit ito nangyari.

Para ito ay maging isang tunay na albieno, dapat ang buong balahibo nito ay dapat maging puting puti at ang mata ay palang pula sa dahilan nang kakulagan nang melanin pigment na minamana kinabuoan nang ginetikan katagian  sa 1 bawat 20,000 hangang 1 bawat 1,000,000 sa kalikasan.

Dahil itong squirel na ito ay mayroon pa rin kunting item na balahibo at item na mata, ito ay na papasama sa kategoria nang “Leucism” at dito nag si simula na maging isang katagitagi. Mayroon ginetikal na kinalaman na nahahaluan sa kanyang pang kabuoan na “neural crest-derived” sel na humahantong sa nerbe at orgun na nasira. Bahagi nang kromsong (alleles) maaring nag karoon nang isang nukleotide pinalitan o malaking pag kukulang. Ito’y parang kulang nang letra sa isang salita o kulang nang isang linia sa isang paragrap.

“Leusim” ay isa rin na dahilan na bulok na kapaligiran-bulok na bahay, bulok na pag kain. Ang pinag umpisahan na maliit na istoria nang squirel na tagumpay ay naging malaking istoria nang isang libutan. Kung ang isang squirel ay nag kakasakit dahil sa kanyang kapaligiran, di mag tatagal na ang tao ay ka sunod na mag kasakit dahil sa kanyang kakulagan. Tayo’y nabubuhay at humihiga nang parehong hagin, tayo ay nag lalakad sa parehong daan maga damo at kongkreto. Gumagamit nang parehong lugar.

Ang Globe and Mail ay nag ulat na ang squirel ay dumami nang 30% sa dahilan kumunti ang maga sasakyan sa daan na nakakasagasa sa kanila at dumami ang tao na nag tratrabaho sa kanilang bahay na nakakahalibiro ang maga ito. Mayroon isang bagay na maaring makabahala sa iyo pag gabi.

Noong Hulio 2020 ang CNN ay nag ulat na sa Colorado na may isang squirel na nag positibo sa bobunik plague kapareho nang sakit na pumatay sa 50 milyones nong gitna nang dekada 14 sent uri. Ang baktiria “Yersinia Pestis” ay kinakalat nang ples.

Ang leucitic na squirel na nakita ko nong isang araw ay nag kakamot nang buong katawan. Kinakagat mismo ang kanyang buntot. Ang namumula niyang namamagang balat ay lumalabas sa kanyang puting balahibo. At ang maga taga roon sa lugar ay parating bumibisita araw araw. At binibigyan nang walnot sa pamamagitan nang kanilang maga kamay.

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”