Limang Daan Taon Kristiano sa Pilipinas

Garry Tanuan Trustee TCDSB, Eminence Cardinal Thomas Collins, Orontes V. Castro Philippine Consul General Toronto, Rev. Mark Kolosowski Pontifical Master of Ceremonies, office of the Cardinal.

Papano mong Ipagdiriwang ang limang daan taon istoria na nakaraan sa tatlong kontenent sa panahon nang pandemia? Ang pinakamabute at isang paraan lang ay sa pamamagitan nang makabagong teknologia. Ang sabay sabay na pag diriwang sa Pilipinas, Toronto Kanada, at Roma ay mayroon isang taon na pag hahanda at pakikipag ugnayan sa iba iba’t grupo nang mga tao at samahan sa tulong nang Kunsul Heneral Orontes V. Castro mula pa noong 2019. Ang 2021 pag diriwang ay mamarkahan nang mahalagan pasasalamat sa Dioyos sa mahalagan regalo nang Kristianong paniniwala. Sa pag kusang loob ni Rev. Sherwin Holandes. Pastor of Our Lady of Assumption simbahan (kung saan umuupo ang Filipino mission sa diocese) sa pag basbas ni Eminence Thomas Collins nang Archdiosis nang Toronto sa pag diriwang nang 500 kaarawan nang pag dating nang Kristiano sa Pilipinas, maguumpisa sa Marso 16, 2021 na magtatapos hangang sa katapusan nang taon.

Ang kanilang kasabihan ay magiging “Pinagpala para Magbigay” na nagpapaalala sa atin na ang Filipino ay hindi lang bilang isang migrante, kundi isang malakas na misionario at mga embahada nang paniniwala. Ang Filipino nag bibigay nang higit pa sa kanilang sarili sa pamamagitan nang kanilang paniniwala na pinagkakaloob nila sa mga sumusunod na henerasion. Tayo ay naninindigan bilang  isa sa Simbahan. Tayo ay isang missionario sa atin paniniwala. Tayo ay maninilbihan pangsariling kaligayahan. Tayo ay nag sasaya sa pag unlad nang Simbahan. Pinagdiriwang natin ang atin paniniwala na makadiyos. Tinuturo natin ang ating paniniwala sa ating mga anak. Ang Filipino ay “Pinagpala para Magbigay” kahit saan man siya nandoon.  

Espesial na misa ay ginanap sa simbahan nang St. Michael Cathidral Toronto na pinagugunahan ni Padre Mathew McCarthy “Vocations Director Archdiosis Toronto” at ang pagalawang pari ay si Fr.Jeremiss Inoc. Mag kakaron din nang palabas sa elektronik bisual sa Semana Santa na usapan sa “Lent Talk” pag tatanim nang buto nang Paniniwala saan man tayo nandoon. Ebanghilisasion at Spiritual pag laki sa Abril 12 at 19, 2021.

TCDSB “chairman” Joseph Martino, Dr. Brendan Browne, Direktor nang Edukasion at ang buong Katiwalian lahat ay bumoto at lumakda noong Oktubre 23, 2020 sa Paghihiwatid 500 daan taon na pagdiriwang nang Kristiano sa Pilipinas 1521-2021. Bawa’t Katiwalian ay nag pahatid nang kanikanilang prebadong pagarap at pagbati. Ang pag sali nang iba ibang lidirato at tao at pakikipag ugnayan nang Toronto Filipino-Canadian kominidad ay pinakaimportante bahagi sapagkat kung wala ito ang pag diriwang ay hindi kumpleto ayon sa konsulado at ang chairman nang

taspors. Mayroon din selebrasion ang araw nang pamilya.

Pinag sama samang mga  mahalagang historia  nakaraan sa Pilipinas noong 500 taon ay pinalabas. Kasama na dito ang sikat na mapayapang Makataong Rebulusion nang 1986 na pinakita ang pag alis nang atokritang Ferdinand Marcos at ang 1995 “World Youth Day” misa na ang gumanap ay si “Papa John Paul the secong” na naging Santo. Ang pelikula ay pinakita ang pag lago at pag lakas nang Katolikong paniniwala Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na kung saan mga nag punta at nanirahan ang mga ibang Filipino. Ang selebrasion ay mahalaga sa lahat nang Filipino sa buong mundo hindi lang sa Pilipinas. Kung walang pandemia, sigurado ako na Ito’y magiging pinakamalaking selebrasion. Kung iisipin itoy kalahating millenia na ang Diyos ay nandoon namalagi sa “Far East” bayan nang Asia.