Covid-19 Updates Filipino Opinion

Pangaakit Kobid 19 bakuna

Maakit ka ba nang Kobid 19 bakuna kung hindi ka kumbinsido sa bisa nito, o masamang epekto na binabalita nang midya, o politika panigin kaugnay sa kanila?

Ang Kanada ay hindi pa umaabut sa hangana para makumbinsi ang mga tao para mag pa bakuna. Sa kasalukuyan pag kukulang nang bakuna at sa inaasahan pag babakuna nang 300,000 nang Johnson at Johnson na samantalang pinigilan nitong 30 nang Abril sa nakaligtaan pag linis sa proseso na maarin pang galigan nang ano pa man di kanais nais na mga bagay, ang Pangkalusugan Kanada ay hindi alam kung ito’y walang masama na idudulot sa mga Kanadiano. Samantala ang atin kapit bayan sa kanluran ay lumagpas ang pagagailagan ang bakuna. Noon 30 nang Abril ang mga sentro nang mga lugar na nag bibigay nang bakuna ay nag sara na dahil wala na nag papa bakuna. Sa ngayon mahigit na 100 milliones may edad na Amerikano na bakunahan sa kabuuan mahigit 332 milliones nang popolasion halos 40%. NYC ay nakatagdang mag bukas na sa Julio 1 para sa selebrasion sa Julio 4 at ang US CDC ay nag pahayag nang pag papaluwag nang pangamit sa mga maskara sa karamihan iba ibang istake. Ang US ay sinasabi na ang pag gambit nang maskara sa labas ay katumbas nang pagiging makabayan. Kung ang mga gawain pang labas ay nagagawa na walang maskara basta nag bibigay ka nang sapat na distansia, na gagahulugan na ang bakuna ay mabisa nag tratrabaho. At iyon ay nagagahulugan nang pagiging makabayan. Bakit? Pagiging na bakunahan, nagagahulugan na hindi lang ang sarili mo ang iyon I iisip, kundi pati ang iyong kapwa tao.

 

Bakuna ay nag tratrabaho. Pero may mga tao palagi na gustong mag intay at makita, palagin duda sa bakuna at pag usisa sa mga pahayag nang pangkalusugan. Bakuna na pag dududa ay sinabi nang WHO noon 2019 ay ang pinakamalaking masamang bagay sa kalusugan nang mundo. Ang Amerika ay umusad sa pag papayo para sundin ang mga kautusan nang publikon kalusugan na mag pabakuna. Napatunayan nila na mas madaling gumawa nang bakuna kaysa mapamahagi ang 80% nang populasio para pumunta sa mga lugar nang bakunahan. Mga 5 milliones na Amerikano ang mga naiulat na hindi kumuha nang pagalawang bakuna. Parang ang mga kuha nang mga larawan nang mga dating presidente at kasalukuyan, mga artistang, at taong sikat ay hindi sapat para mahikayod ang mga tao na ang bayan ay nag umpisa nang mag alok nang mga matiriales katulad nang $100. Istate certipiko nang weste Virginia, $10.,$150 na kupon pag kain, 10 $350 librong iskolarship sa North Carolina University, dalawa gobiyerno oras na bayan sa mga trabahador nang Amtrak, Krispy Cream donut para sa kabuounan sa isang tao, libreng popcorn sa Chagrin Cinimas Cleveland dies sentimo na bir sa 2021 may edad nang kumpleto na nang bakuna kard sa Market Garden Brewery, at libreng mga nakapaikot na damo sa may edad na 21 pataas na kumpleto na ang bakuna sa Greenhouse Walled Lake of Michigan. ATT, Instacart, Target, Trader Joe’s, Chobani, Petco, Darden’s Restaurant, MacDonalds at Dollar General ay nag bibigay nang libreng oras sa pag pasok o pera sa makakapag pakita na kumpletong bakuna kard. Publix ay nag bibigay nang regalong kard na halagang $125.,matapos  ang pagalawang bakuna. Krogen na groseri ay nag bibigay nang $100. na tindahan kredito at dagdag nang $100. pera sa empliado na makakapag pakita na kumpleto na ang bakuna.

 

Hindi lahat nang kampanya ay sumali para mamigay nang mga bagay na pang akit sa mga impliado at kustumer nila para mag pa bakuna. Ottienta otso porsento ang hindi nakakasiguro na mag bigay nang mga bagay bagay pang akit para mag pabakuna. Brayan Tovey samahan ay nag sasabi na ang pag sali sa kalusugan nang mga trahabador ay madulas na bagay para makialam samantala Get Golden Visa ay bahala sa mga pananagutin pag dating sa maaring pang galigan nang dimandahan na kilalang mabuti ang mga Amirekano. Tatlong bahagi nang kabuoan nang Amerikanong trabahador ay payad tumanggap nang pera o ano bagay para mag pa bakuna. At sabi rin nang Society nang Human Resource at Management nang Forbes

Digital Post noon 16 nang Enero 2021. Sa mag kahiwalay na pag aaral noon Enero 2021 nang Blackhawk Network 2000 na may edad na Amerikano trabahador ang unang pili nila 2/3 ay nag sisimula sa nakaka halaga ng nang $10 hangang $1000 para mag pa bakuna. At iyon 1/3 na nabanggit ay $100. At ang pagalawang pag pili ay pera at oras na bawas.

 

Ang American Civil Liberties nang Illinois ay nag pahayag noon 27 nang Abril 2021 na ang gobbiyerno at pribadong kompaniya ay mayroon karapatan para ipasunod ang pag bakuna sa dahilan ikakabuti nang karamihan kung mag pakita nang datus dagdag pa na ang karapatang pag tanggi ay on sa relihion katuwiran ay hindi pang katapusan na kundi maabot ang kota para sa kalitasan nang karamihan sa ganitong kaso Ang gobbiyerno ay maaring ipuwersa ang pag babakuna.

 

Noon ika 15 nang Disyembre diygital phos, DLA Piper ay nag ulat na Kanada ay walang karapatan para epad utos sa kanilang mamamayan mag pabakuna maliban sa BC at New Brunswick, Manitoba at Ontario mga batang istudiante ay kailagan mag prisinta nang kard na pag papatunay na sila ay na bakunahan na para makapasok sa paaralan at ito’y madando bakuna sa mga nag tratrabaho sa kalusugang noon pang 15 taon na nakakaraan.

 

Samantalang ang Ontario ay nag hihirap sa pagatlong dagsa at kakulanggan nang bakuna hindi pa tinitingnan ang bagay na pag bibigay nang pang akit para kumuha nang bakuna. Manulife ay maarin isa mauna sa pag akit sa bakuna sa 400 bitaliti pintos sa maga mieymbro na grupo o isahan siguruduhan kustomer kung mabakunahan. Malamang mayroon pa sa mga dumarating na lingo upang makuha natin ang sapat na tao para maging sapat para magibabaw ang kasiguruhan Ang pagiging ligtas sa pang hahawa upang bumalik sa dating pamumuhay. Itong mga bagong bayrant ay tinaas ang pag subok para makamit ang inaasahan makakasugpo sa problema. Ang lagnut ay nag bibigay nang angulo na 60-65% para labanan ang pagiging sapat sa pang hawa samantalang ang Kobid 19 ay nagagaylagan nang mas mataas na puntos na lumalabas sa 85-90% sa dahilan iba ibang bayrant at bills sa pang hahawa sabi ni doktur Supriya Sharma hepe nang Medical tagapag payo nang Kalusugan Kanada. Pagiging matatag sa panglaban nang karamihan ay nakaka it lang sa dalawang paraan, ang una ay ang sapat na pag babakuna at ang pang galawa ay kung sa mga nag karoon at gumaling ay sapat na manaig ang pag hawa. Eleonor Fish nakakataas imunologista sa UNH Toronto inilayag ang mga iba ibang bagay para maabot ang sapat para mawala nang bisa ang pang hahawa sa mga raysio nang mga nabakunahan pinagalanan na hindi nakikita an nang palatandaan pang hawa, sa pag kakahawa sa pagitan nang panahon para sa pagalawang bakuna na sa kaso ko ay tatlong buwan at 20 araw ang sukat nang dating pang hahawa sa mga may tamang Kanadiano sa bagong bayrant. Kabang sinusulat ko itong artikulong ito ang India ay nakakaranas nang isang katostropik patay sa Kobid 19 na nag papatunay lamang na may India bayrant ay ebidensiya malinaw. Maaring mayroon na o wala pa rito sa Kanada ay malalaman lang natin sa mga darating na araw. Ang pag babiahe ay ang kulprit.

 

Ang pang akit at hindi pagpapasunod bakuna sa bagay na walang kasiguruhan ay ang maganda at wastong para makamit ang karamihan pang laban sa nakaka hawa. Pero ang wastong paraan ay hindi basta nakukuha sa pag kawalang bakuna.

 

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”