Canada Filipino News Updates Ontario

Ang hatol na ibinigay: 1st Degree Murder at panggahasa. Wastong hustisye na karapat dapat

TORONTO – Kapag ang Isang karumaldumal na krimen ay naganap malapit sa tahanan, ito ay nag dadala nang malakas na dagot na parang Isang lindol sa buong kumunidad nang Filipino-Kanadian nang Toronto. Laluna sa malalapit na kaibigan at maga kamaganak at nang marinig nandito sa Kanada, kapag ang asawa ang biktima, ang kalahating may bahay ay unang suspetsa. Kasindak sindak ang pang yayari subalit, pakikiramay ay unang nanaig sa mga kababayan. Medyo nakahiga lang nang konti ang komunidad nang mahuli ang Isang suspek nagagalan Yostin Murillo na ang lahi ay isang Costa Rican. 

Rhoderic Estrada Aquintey (nakalarawan sa itaas) isang 17 taon na nurse naninilbihan sa haspital nang St. Joseph at ina nang tatlong batang babae ay matagpuaan patay sa kanilang bahay nitong Mayo 2018. Kabang ang puneraria ay inaayos ang pagalawang suspetsa ay nahuli nagagalan David Beak na Isang Koreano ang lahi. Ang dalawang suspetsa ay nasa kamay nang may kapangyarihan na may edad sa dalawangpong gulang.

David Beak and Yostin Murillo (pic from Toronto Police)

Ang lamay kay Rohderic Estrada Aquintey ay naganap na halos buong kominidad ay dumalo kahit ang iba ay di man siya kilala. Ang buhay nang pamilya ni Rohderic ay parang nabaligtad na iniwan ang kanilang bahay at ang ikuwelahan nang tatlong maga bata. Ang pamilya ay ayaw nang tumira sa kanilang tahanan upang magunita ang naganap na Isang lagim sa kanilang buhay.

Ang kaso ay hawak nang "Crown" laban sa maga suspetsa ay naganap sa apat na palipat lipat na korte. Mula sa lumang “City Hall”, 1000 Finch at Dufferine, College Park at 361 University Court House. Matapos ang dalawangpong pandinig tungkol sa maga proseso at maga ligal na protokol at maga pag pospone sa iba ibang dahilan, itoy inabot nang pandemia. Nang itoy ay muling pinatuloy nang sunod sunod, nag karoon nang pag babawal sa publikasion sa ulat sa midya sa unang bahagi. Napag kasunduan din na ang kaso ay gaganapin na may hurado anim na lalaki at anim na babae na iba ibang linia sa buhay. Ang unang tistigo ay ang asawa nag biktima si Gerald Aquintey.

At ang sumunod ay ang unang polisia na dumating sa lugar nang krimen, ang EMS, patologis, experto nang DNA, at ang imbistigador nang polisia. Maraming ebidentia ang prinisinta. Ang akusado ay riprisintado nang publik dipende R at dalawa pang abogado at sa kabilang panig Beverley Richard ay ang Krown tagausig.

Matapos ang mahabang pagtatanong, ang kaso ay naiwan sa kamay nang jurado para gumawa nang pagsusuri at husgahan. Umabot nang limang araw bago lumabas ang disision na gilti as tiarged. Hustisia ay nakamit walang kulang, walang labis. Kahit ang hatol ay wasto at sapat ang kalungkutan ay ramdam sa loob nang korte. Buhay ay kinuha nang masamang paraan at walang korte na makakapagbalik nito. Rhoderic ay isang anak, kapatid, asawa, ina, isang nurse nag bibigay nang pang alaga sa pasyente. Ang buhay nang pamilya ay di na katulad noon siya ay buhay pa. Ganon pa man kahit papaano mayroon isasarado pang hulihan. Ang pang huling istatement ay binigay nang asawa, anak, nanay tatay ni Rhoderic, at Ilan sa maga kaibigan at katrabaho. Sintensia nang habang buhay na walang pag asa na kapatawaran makalipas ang dalawangpot limang taon ang hatol na ibinigay.

 

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”