Canada Covid-19 Updates Family Living Health & Medicine Polish

Toronto, miasto sanktuarium dla emigrantów z całego świata, zapewni szczepionki dla swoich mieszkańców bez ubezpieczenia i z nieudokumentowanym pobytem

30 kwietnia miasto Toronto ogłosiło, że nawiązuje współpracę z organizacją FCJ Refugee Centre and Access Alliance, aby móc ominąć oficjalną, państwową, numerkową drogę w kierunku otrzymania szczepionki przeciw Covid-19.City_Hall_Toronto_Ontario

Do tej pory niemożliwe było zarejestrowanie się w systemie po szczepionkę dla osób nieposiadających karty ubezpieczenia zdrowia w prowincji Ontario – OHIP (Ontario Heath Insurance Plan), lub osób z kartami, które straciły ważność. Do grupy tej zaliczają się setki tysięcy nieudokumentowanych osób, całych rodzin, które pozostały w Kanadzie ponad dozwolony czas na wizie.

Miasto zobowiązało się do równego dostępu do szczepionek dla swoich mieszkańców – wystarczy jedynie mieszkać w the City of Toronto, czyli posiadać adres, który jest potwierdzeniem rezydencji w tym mieście.

Prowincja Ontario również oświadczyła, że jeśli nie posiadasz ontaryjskiej karty OHIP, wciąż masz prawo otrzymać szczepionkę.

Mieszkańcy miasta Toronto, bez karty OHIP, którzy spełniają obecne kryteria otrzymania szczepionki, szczegóły tutaj:

www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-how-to-get-vaccinated/?accordion=vaccine-eligibility

mogą otrzymać pomoc w rezerwacji apointmentu na szczepienie w klinice szczepień poprzez kontakt z:

 

Centrum dla Uchodźców FCJ Refugee Centre

Tel: (416) 469-9754 ext. 230 i 232, WhatsApp: (437) 217-3786, od poniedziałku do piątku w godz. 9 am – 5 pm

Email: vaccine@fcjrefugeecentre.org

Osobiście, lecz po wcześniejszym umówieniu spotkania przy 208 Oakwood Avenue

Jeśli zachodzi potrzeba skorzystania z usługi tłumacza, to istnieje taka telefoniczna możliwość.

 

Access Alliance

Tel (416) 760-8677

Poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 9:30 am – 4:30 pm

Środy w godz. 1 pm – 4:30 pm

Czwartki w godz. 12:30 pm – 7:30 pm

Osobista rezerwacja, tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty, przy 761 Jane Street

Jeśli zachodzi potrzeba skorzystania z usługi tłumacza, to istnieje taka telefoniczna możliwość.

 

Linia telefoniczna zdrowia publicznego miasta Toronto: Toronto Public Health Hotline

Tel: (416) 338-7600

Codziennie w godz. 8:30 am – 8 pm.

 

Według oficjalnych informacji z urzędu miasta Toronto, wkrótce dodatkowe agencje rozpoczną oferowanie tych usług.

 

Aktualne informacje, jak tylko się pojawią, będą dostępne na stronie: www.toronto.ca/COVID19 

 

Rezydenci miasta Toronto bez karty OHIP mogą użyć innej formy identyfikacji w celu zarezerwowania szczepionki na Covid-19 we współpracujących agencjach. Dokumentami tymi mogą być prawo jazdy, paszport, poczta – korespondencja, która przyszła jako „registered mail”, odcinek wypłaty – pay stub lub karta studenta. Dokumenty identyfikacji wydane przez inne państwa takie jak paszport, prawo jazdy, lub karta ubezpieczenia zdrowotnego, również mogą być użyte, nawet jeśli utraciły ważność.

Mieszkańcy mogą również bukować wizyty na szczepienie przeciw Covid-19 w szpitalach i klinikach prowadzonych przez Ontario Health Team odwiedzając stronę: vaccineto.ca

Jako część zobowiązania miasta do służenia wszystkim mieszkańcom, informacje osobiste zbierane podczas dokonywania rezerwacji spotkania na szczepienie przeciw Covid-19 są zbierane w minimalnej ilości, wymaganej przez system rezerwacji prowincji i nie zawierają adresu domowego. Bezpieczeństwo administrowania programem szczepień na Covid-19 w Ontario wymaga stworzenia wpisu zdrowotnego – health record – który zawiera pełne nazwisko osoby, wiek, płeć i albo numer telefonu albo email. Informacja o zdrowiu danej osoby nie może zostać użyta w jakimkolwiek innym celu bez wyraźnej zgody tej osoby, z wyjątkiem powodów wymaganych prawem, a zawartych w Akcie Ochrony Informaci Zdrowotnej – Health Information Protection Act: www.ontario.ca/laws/statute/04p03 .

 

Leave a Reply


cnmng.ca ***This project is made possible in part thanks to the financial support of Canadian Heritage;
and Corriere.ca

“The content of this project represents the opinions of the authors and does not necessarily represent the policies or the views of the Department of Heritage or of the Government of Canada”